Ontwikkeling

Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende partijen.

Stichting Centrummanagement Coevorden

De Stichting Centrummanagement Coevorden staat voor een structureel samenwerkingsverband tussen de diverse belanghebbende partijen in het centrum en de overheid. Doel is de aantrekkingskracht en het (economisch) functioneren van het centrum te versterken.

Daarbij gaat het om drie belangrijke onderdelen te weten: het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van projecten en de coördinatie van de dagelijkse activiteiten in het centrum. In overleg met de betrokken partijen is er een meerjarenplan voor Coevorden ontwikkeld. Uitgangspunten zijn daarbij om de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum te versterken.

Met de afnemende winkelfunctie verandert de positie van het centrum. Rekening houdend met de sterk teruglopende bezoekersaantallen, de sterke positie van omliggende grotere steden en het gewijzigde vestigingsgedrag van retail formules (focus op grote plaatsen) neemt de traditionele (dominante) winkelfunctie van Coevorden onafwendbaar af en het risico op structurele leegstand toe. De uitdaging (en kans) is om het centrum van Coevorden op een nieuwe, meer diverse manier relevant te houden voor inwoners, regiobezoekers en toeristen. Dit kan door de maatschappelijke ontmoetingsfunctie van
Coevorden in de volle breedte te benaderen door middel van functieverbreding en transformatie.

Deelnemers aan de Stichting Centrummanagement zijn:

  • De Coevorder Handelsvereniging
  • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Coevorden
  • Toeristisch Recreatief Coevorden (ToReCo)
  • De Coevorder warenmarkt
  • Een afgevaardigde vanuit de cultuursector (musea, Theater Hofpoort e.a.)
  • Een afgevaardigde vanuit het EDS-plein

Gemeente Coevorden

Vanuit de visie ‘Wensbeeld 2001’ is er in de afgelopen vijftien jaar op veel plekken in de binnenstad geïnvesteerd. Desondanks wordt ook Coevorden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen in het consumentengedrag. De detailhandelssector is in een transitiefase en wordt ‘opgeschud’. Winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, de economische vitaliteit en attractiviteit ervan staan onder druk. Dit geldt in het bijzonder voor middelgrote en kleinere centra. In Coevorden komt deze trent onder meer tot utiing in een afnemende niet-dagelijkse koopkrachtbinding en een teruglopend aantal bezoekers.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een ruimtelijke-economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum van Coevorden. Deze Toekomstvisie Centrum is een actualisatie van het ‘wensbeeld’ en biedt het ruimtelijk-functioneel kader voor gezamenlijke uitwerking en uitvoering. Bekijk de Toekomstvisie Centrum Coevorden hier.

Wacht even voordat je weg gaat!

Zou je je willen abonneren op onze nieuwsbrief?
  • Nieuwe evenementen
  • Laatste nieuws
  • 1 a 2 x per maand een nieuwsbrief

Holler Box
Abonneer op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws uit Coevorden!
Holler Box
X
X