In januari organiseerde het programmateam Binnenstad verschillende avonden voor bewoners, ondernemers en inwoners over de nieuwe inrichting van de Bentheimer-, Sallandse- en Friesestraat. De afgelopen maanden werk gewerkt aan de voorbereidingen. Op maandag 22 juni is de aannemer gestart.

Gemeente Coevorden herinrichting centrumstraten

Wie richt de straten opnieuw in?

De Sallandse Wegenbouw voert de werkzaamheden uit.

Hoe ziet de planning eruit?

De aannemer is op maandag 22 juni gestart. De planning bestaat uit 7 fasen.

Fase 1 – week 26 t/m 33

Friesestraat vanaf Schoolstraat tot rotonde

Fase 2 – week 33 t/m 35

Friesestraat vanaf Schoolstraat tot Rikkerstraat

Fase 3 – week 35 t/m 37

Friesestraat vanaf Rikkerstraat tot de Markt

Fase 4 – week 37 t/m 40

Bentheimerstraat van de Markt tot de Tuinstraat

Fase 5 – week 40 t/m 42

Bentheimerstraat van de Markt tot de Oostsingel

Fase 6 – week 37 t/m 38

Kerkstraat

Fase 7 – week 39 t/m 41

Sallandsestraat

Vanaf week 37 werkt de aannemer op twee plekken tegelijk: in de Bentheimerstraat en in de Kerkstraat/ Sallandsestraat.

Werkzaamheden Waterbedrijf

Op dit moment vervangt het Waterbedrijf WMD Drinkwater de verouderde waterleidingen in de centrumstraten. Het vervangen van de waterleidingen kost meer tijd omdat de huisaansluitingen lastig te vinden zijn. Omdat het WMD en de aannemer achter elkaar aan werken, schuift de oplevering van de nieuwe inrichting twee weken op. De aannemer is half oktober klaar in plaats van eind september.

Vervanging riolering Friesestraat Noord

In het noordelijk deel van de Friesestraat vervangt de aannemer ook de verouderde riolering. Als het kan, start het vervangen van de riolering bij Het Geveltje. Kan dat nog niet? Dan start de aannemer bij de rotonde.

Bevoorrading & postbezorging

Voor de aanleg van de nieuwe waterleiding maakten wij afspraken met u voor de bevoorrading. Deze informatie heeft de aannemer ook. Hij zoekt waar nodig contact met u om de bevoorrading af te stemmen. De post kan gewoon bezorgd worden via de looproutes.

Bereikbaarheid woningen en winkels

De winkels en woningen blijven gewoon bereikbaar. Hiervoor legt de aannemer aan beide zijden van de straat loopstroken aan. Waar nodig komt een looproute om 1,5 meter afstand tussen mensen te garanderen in verband met Corona. Fietsers leiden we om. Het werk kan zorgen voor hinder voor verkeer, bewoners en winkeliers. Natuurlijk probeert de aannemer ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk overlast ervaart.

Wanneer komt het autoverkeer terug in de Friesestraat Noord?

Het autoverkeer in de Friesestraat Noord komt terug als de veranderingen voor de Schoolstraat, Wilhelminasingel en de Bakkersteeg zijn uitgevoerd. We verwachten dat dit eind dit jaar zal zijn. Met de bewoners van de Bakkersteeg en Schoolstraat gaan we na de zomervakantie in gesprek over de aan te passen inrichting van hun straten.

Heeft u vragen voor de aannemer?

Neem dan op werkdagen contact op met uitvoerder Jan Seigers via 06 21 88 29 27 of j.seigers@sallandsewegenbouw.com. Van 20 juli tot en met 7 augustus heeft Jan Seigers vakantie, u kunt dan bellen naar: 06 21 88 29 33. Vanaf woensdag 1 juli houdt de aannemer een wekelijks spreekuur. Tussen 15.00 uur tot 16.00 uur kunt u binnenlopen aan de Friesestraat 51. Hier kunt u vragen stellen en meer informatie over de nieuwe inrichting bekijken.

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact op met Ina Dobben, adviseur Economie van de gemeente. U kunt Ina mailen of bellen via i.dobben@coevorden.nl / 06 22 55 40 96.

Wacht even voordat je weg gaat!

Zou je je willen abonneren op onze nieuwsbrief?
  • Nieuwe evenementen
  • Laatste nieuws
  • 1 a 2 x per maand een nieuwsbrief

Holler Box
Abonneer op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws uit Coevorden!
Holler Box
X
X