Stel door een straat

Stichting Centrummanagement Coevorden

De Stichting Centrummanagement Coevorden staat voor een structureel samenwerkingsverband tussen de diverse belanghebbende partijen in het centrum en de overheid. Doel is de aantrekkingskracht en het (economisch) functioneren van het centrum te versterken.

Daarbij gaat het om drie belangrijke onderdelen te weten: het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van projecten en de coördinatie van de dagelijkse activiteiten in het centrum. In overleg met de betrokken partijen is er een meerjarenplan voor Coevorden ontwikkeld. Uitgangspunten zijn daarbij om de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum te versterken.

Met de afnemende winkelfunctie verandert de positie van het centrum. Rekening houdend met de sterk teruglopende bezoekersaantallen, de sterke positie van omliggende grotere steden en het gewijzigde vestigingsgedrag van retail formules (focus op grote plaatsen) neemt de traditionele (dominante) winkelfunctie van Coevorden onafwendbaar af en het risico op structurele leegstand toe. De uitdaging (en kans) is om het centrum van Coevorden op een nieuwe, meer diverse manier relevant te houden voor inwoners, regiobezoekers en toeristen. Dit kan door de maatschappelijke ontmoetingsfunctie van
Coevorden in de volle breedte te benaderen door middel van functieverbreding en transformatie.

Deelnemers aan de Stichting Centrummanagement zijn:

  • De Coevorder Handelsvereniging
  • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Coevorden
  • Toeristisch Recreatief Coevorden (ToReCo)
  • De Coevorder warenmarkt
  • Een afgevaardigde vanuit de cultuursector (musea, Theater Hofpoort e.a.)
  • Een afgevaardigde vanuit het EDS-plein
  • Een afgevaardigde vanuit vastgoedeigenaren in het centrum