Stadsontwikkeling

Introductie Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Centrum: werken aan een sterke binnenstad van Coevorden

 

Centrummanagement Coevorden, met al haar aangesloten partijen, zet zich in voor ontwikkeling van de binnenstad van Coevorden. Dat doen we om de binnenstad aantrekkelijk, gezellig en leefbaar te houden, ervoor te zorgen dat ondernemers een goede bedrijfsvoering hebben en panden hun waarde blijven behouden. Op dit moment investeren we gezamenlijk in het centrum via inning van een reclamebelasting. We denken dat dit een stuk beter kan, namelijk via invoering van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in het centrum van Coevorden. Dat is volgens ons een betere en eerlijkere manier om gezamenlijk middelen op te halen en zo te kunnen investeren in zaken als evenementen, marketing, veiligheid, aankleding, ondernemerschap en samenwerking. Bovendien garanderen we met een BIZ dat we samen meebetalen aan dat sterke centrum: we voorkomen zogenaamde ‘free-riders’. Plannen hiervoor zetten we in onderstaande links uiteen. U krijgt duidelijkheid hoe een BIZ werkt, wat we willen gaan doen, wat het u kost maar bovenal, wat het u oplevert. Uiteindelijk mag u in het najaar stemmen vóór of tegen de invoering van een BIZ. Informeert u zich daarom goed! Uw stem telt!

Klik hier om de flyer met info over de BIZ Centrum Coevorden te downloaden

 

 

 

Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende partijen.

Stichting Centrummanagement Coevorden

De Stichting Centrummanagement Coevorden staat voor een structureel samenwerkingsverband tussen de “commerciële” belanghebbenden in het centrum en de overheid. Doel is de aantrekkingskracht en het (economisch) functioneren van het centrum te versterken.

Daarbij gaat het om drie belangrijke onderdelen te weten: het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van projecten en de coördinatie van de dagelijkse activiteiten in het centrum. In overleg met de betrokken partijen is er een meerjarenplan voor Coevorden ontwikkeld. Uitgangspunten zijn daarbij om de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum te versterken.

Met de afnemende winkelfunctie verandert de positie van het centrum. Rekening houdend met de sterk teruglopende bezoekersaantallen, de sterke positie van omliggende grotere steden en het gewijzigde vestigingsgedrag van retail formules (focus op grote plaatsen) neemt de traditionele (dominante) winkelfunctie van Coevorden onafwendbaar af en het risico op structurele leegstand toe. De uitdaging (en kans) is om het centrum van Coevorden op een nieuwe, meer diverse manier relevant te houden voor inwoners, regiobezoekers en toeristen. Dit kan door de maatschappelijke ontmoetingsfunctie van
Coevorden in de volle breedte te benaderen door middel van functieverbreding en transformatie.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden zijn gezamenlijk gekomen tot een ruimtelijk- economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum, waar de komende jaren uitvoer aan wordt gegeven in een projectorganisatie.

Gemeente Coevorden

Vanuit de visie ‘Wensbeeld 2001’ is er in de afgelopen vijftien jaar op veel plekken in de binnenstad geïnvesteerd. Desondanks wordt ook Coevorden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen in het consumentengedrag. De detailhandelssector is in een transitiefase en wordt ‘opgeschud’. Winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, de economische vitaliteit en attractiviteit ervan staan onder druk. Dit geldt in het bijzonder voor middelgrote en kleinere centra. In Coevorden komt deze trent onder meer tot utiing in een afnemende niet-dagelijkse koopkrachtbinding en een teruglopend aantal bezoekers.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een ruimtelijke-economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum van Coevorden. Deze Toekomstvisie Centrum is een actualisatie van het ‘wensbeeld’ en biedt het ruimtelijk-functioneel kader voor gezamenlijke uitwerking en uitvoering. Bekijk de Toekomstvisie Centrum Coevorden hier.

X
X