Stadsontwikkeling

Voel je je verbonden met Coevorden?

Vind je het leuk om met activiteiten en evenementen bezig te zijn?

Wil je je inzetten voor de binnenstad van Coevorden?

Misschien zijn wij dan wel op zoek naar jou!

 

Stichting Centrummanagement Coevorden zoekt namelijk een

Activiteitencoördinator binnenstad Coevorden (gem. 4 uur per week)

 

Wie zijn wij

Stichting Centrummanagement Coevorden is het samenwerkingsverband van diverse partijen in het centrum: ondernemers (winkeliers, horeca, etc.), marktkooplieden, vastgoedeigenaren, cultuurpartijen en toerisme. Wij presenteren ons onder www.stadcoevorden.nl Onder het bestuur is een uitvoerende centrummanager en een secretariaat/marketingmedewerker actief. Samen werken we aan een binnenstad van Coevorden waar mensen graag komen. Om te winkelen, elkaar te ontmoeten en/of om in aanraking te komen met de rijke historie van Coevorden. Dat doen we via marketing, aankleding van de stad, diverse kleine en grote projecten en ook vooral via leuke activiteiten en evenementen. Ook werken we nauw samen met de gemeente Coevorden.

Wie zoeken wij

Wij zoeken een activiteitencoördinator, die zorg draagt voor een goed functionerend activiteitenprogramma in 2019, dat bezoekers naar de binnenstad van Coevorden trekt en bijdraagt aan de uitstraling en de gezelligheid van Coevorden. Tot nu toe werd deze rol altijd door vrijwilligers opgepakt. Echter, de binnenstad wil zich ontwikkelen en verbeteren. Daar past een serieuze inzet bij en daar hoort een vergoeding bij. Wat wel overeind blijft s dat je deze rol niet alleen voor het geld uitvoert; je moet het ook echt leuk vinden om je energie in de activiteitenkalender te steken om Coevorden een stukje gezelliger te maken!

Als activiteitencoördinator werk je nauw samen met een activiteitencommissie en diverse vrijwilligers, die de organisatie van diverse activiteiten voor hun rekening nemen. Van jou vragen we  om ‘de kar te trekken’. Daarbij hoort dat je zorgt voor:

 • goede nieuwe ideeën voor activiteiten, met name voor de huidige ‘gaten’ in de kalender;
 • uitwerking in een jaarprogramma;
 • enthousiasme aanwakkeren en voortgang bewaken bij de vrijwilligers;
 • goede begroting en verantwoording van de activiteiten;
 • communicatie omtrent de activiteiten;
 • monitoren dat belangrijke randzaken zoals vergunningverlening, veiligheid en afvalverwerking voor de activiteiten goed geregeld worden.

Tevens ben je het centrale aanspreekpunt voor organisatoren van de verschillende activiteiten en voor de centrummanager.

Wat vragen wij

Wij zoeken iemand die het in 2019 leuk en boeiend vindt om deze rol in de binnenstad van Coevorden te vervullen! Daarbij hoort dat je:

 • energie krijgt van het organiseren van activiteiten en evenementen;
 • affiniteit hebt met Coevorden en haar binnenstad;
 • goede ideeën hebt over nieuwe activiteiten in Coevorden;
 • goede sociale vaardigheden hebt en ook zeker de ‘taal van de ondernemer’ spreekt;
 • goed beschikbaar bent in de periode dat er relatief veel activiteiten in de binnenstad worden georganiseerd (de ‘piekbelasting’ ligt in de periode mei-september);
 • aantoonbare affiniteit én ervaring met het organiseren van activiteiten en evenementen is een grote pré.

Over de opdracht

 • Het betreft hier een rol die in opdrachtvorm uitgevoerd kan worden (KvK-inschrijving verplicht). Voor de opdracht bestaat een vaste vergoeding voor vier uur per week, op basis van € 25,- ex BTW per uur;
 • Een alternatief is een pay-roll constructie (richtbedrag voor uurloon circa € 15 per uur);
 • Wij denken dat deze rol vooral interessant kan zijn voor mensen die dit willen oppakken naast andere activiteiten (bv. parttime werk).

 

Reageren kan tot en met donderdag 10 januari, door een mail te sturen met motivatie en CV naar info@cmcoevorden.nl

Vragen? Mail naar info@cmcoevorden.nl of bel na 2 januari naar de centrummanager, Mischa de Gier, op 06-23607682

 

 

 

Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende partijen.

Stichting Centrummanagement Coevorden

De Stichting Centrummanagement Coevorden staat voor een structureel samenwerkingsverband tussen de “commerciële” belanghebbenden in het centrum en de overheid. Doel is de aantrekkingskracht en het (economisch) functioneren van het centrum te versterken.

Daarbij gaat het om drie belangrijke onderdelen te weten: het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van projecten en de coördinatie van de dagelijkse activiteiten in het centrum. In overleg met de betrokken partijen is er een meerjarenplan voor Coevorden ontwikkeld. Uitgangspunten zijn daarbij om de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum te versterken.

Met de afnemende winkelfunctie verandert de positie van het centrum. Rekening houdend met de sterk teruglopende bezoekersaantallen, de sterke positie van omliggende grotere steden en het gewijzigde vestigingsgedrag van retail formules (focus op grote plaatsen) neemt de traditionele (dominante) winkelfunctie van Coevorden onafwendbaar af en het risico op structurele leegstand toe. De uitdaging (en kans) is om het centrum van Coevorden op een nieuwe, meer diverse manier relevant te houden voor inwoners, regiobezoekers en toeristen. Dit kan door de maatschappelijke ontmoetingsfunctie van
Coevorden in de volle breedte te benaderen door middel van functieverbreding en transformatie.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden zijn gezamenlijk gekomen tot een ruimtelijk- economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum, waar de komende jaren uitvoer aan wordt gegeven in een projectorganisatie.

Gemeente Coevorden

Vanuit de visie ‘Wensbeeld 2001’ is er in de afgelopen vijftien jaar op veel plekken in de binnenstad geïnvesteerd. Desondanks wordt ook Coevorden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen in het consumentengedrag. De detailhandelssector is in een transitiefase en wordt ‘opgeschud’. Winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, de economische vitaliteit en attractiviteit ervan staan onder druk. Dit geldt in het bijzonder voor middelgrote en kleinere centra. In Coevorden komt deze trent onder meer tot utiing in een afnemende niet-dagelijkse koopkrachtbinding en een teruglopend aantal bezoekers.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een ruimtelijke-economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum van Coevorden. Deze Toekomstvisie Centrum is een actualisatie van het ‘wensbeeld’ en biedt het ruimtelijk-functioneel kader voor gezamenlijke uitwerking en uitvoering. Bekijk de Toekomstvisie Centrum Coevorden hier.

X
X