Bouwen aan historie

Coevorden bouwt aan historie. Bekijk deze pagina om nieuwe ontwikkelingen te volgen en hoe de toekomst van Coevorden er uit zal zien.

We maken de binnenstad steeds mooier!

De herinrichting van de centrumstraten is bijna klaar. Hoe mooi is het geworden!


De herinrichting van de centrumstraten is bijna klaar, de laatste puntjes worden op de i gezet:

 • Eind november zijn de bomen geplant en de bloembakken gevuld. De grote (zit)elementen met groen aan het begin van de Friesestraat Noord komen begin volgend jaar.
 • De nieuwe lantaarnpalen met duurzame LED verlichting staan op hun plek en de hanende verlichting in de Friesestraat Noord hangt inmiddels ook.
 • De blindengeleidenstroken zijn gelegd.
 • Om de Friesestraat en de Rijnsestraat (op bepaalde tijden) af te sluiten voor autoverkeer, plaatsen we begin volgend jaar zakpalen. We nemen eind dit jaar contact op met de gebruikers van de zakpalen om uit te leggen hoe ze werken.

Aan de slag in de Schoolstraat
We gaan dit jaar nog aan de slag met de Schoolstraat en de kruising Schoolstraat-Wilhelminasingel. Ook keren we de rijrichting van de Bakkersteeg om. Deze aanpassingen zijn nodig nu het verkeer terugkomt in de Friesestraat Noord. Inbreng van de bewoners van deze straten verwerken we op dit moment in een definitief plan.

Wanneer komt het verkeer terug in de Friesestraat Noord?
Als de werkzaamheden in de Schoolstraat klaar zijn, de zakpalen zijn geplaatst en het verkeersbesluit is genomen, komt het verkeer terug in de Friesestraat Noord. Dit zal volgend jaar zal zijn.

Spreekuur op afspraak
Iedere donderdag houdt Bouwen aan historie spreekuur van 16.00 uur tot 19.00 uur. Door corona kunt u helaas niet meer binnenlopen aan de Friesestraat 51. Stuur uw naam, telefoonnummer en vraag naar binnenstad@coevorden.nl. Dan nemen we contact met u op voor een telefonische afspraak of online.

We werken aan een uitnodigende binnenstad
In de binnenstad van Coevorden komen de afgelopen jaren steeds minder mensen. Dit zorgt voor leegstand. Het lukt ons niet goed om te concurreren met de steden om ons heen. Dat willen we met elkaar veranderen. Daarom werken we aan een uitnodigende binnenstad. Een binnenstad waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid. Een binnenstad waar het fijn wonen is. De nieuwe inrichting van de centrumstraten Bentheimerstraat, Sallandsestraat en Friesestraat speelt hierin een belangrijk rol

Meer lezen of volgen wat er in de Binnenstad gebeurt?


Toekomstvisie Centrum Coevorden

Vanuit de visie ‘Wensbeeld 2001’ is er in de afgelopen vijftien jaar op veel plekken in de binnenstad geïnvesteerd. Desondanks wordt ook Coevorden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen in het consumentengedrag. De detailhandelssector is in een transitiefase en wordt ‘opgeschud’. Winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, de economische vitaliteit en attractiviteit ervan staan onder druk. Dit geldt in het bijzonder voor middelgrote en kleinere centra. In Coevorden komt deze trend onder meer tot uiting in een afnemende niet-dagelijkse koopkrachtbinding en een teruglopend aantal bezoekers.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een ruimtelijke-economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum van Coevorden. Deze Toekomstvisie Centrum is een actualisatie van het ‘wensbeeld’ en biedt het ruimtelijk-functioneel kader voor gezamenlijke uitwerking en uitvoering.

Bekijk hieronder de Toekomstvisie Centrum Coevorden:

Wensbeeld en Masterplan

In 2001 stelde architect Shyam Khandekar een Wensbeeld op voor Coevorden. Een prachtig ontwerp met een echte visie voor de lange termijn. In 2005 kwam er een ‘Masterplan’ met concrete plannen. Hierin stond niet meer alles uit het Wensbeeld; er waren keuzes gemaakt. Ook niet alles uit het ‘Masterplan’ kon uitgevoerd worden. Daarvoor was niet genoeg geld beschikbaar. Er zijn toen keuzes gemaakt: de Weeshuisweide werd aangepakt, de ‘loper’ naar het kasteel kwam, er werd een deel van de kade opgeknapt, de Vlijt, de Pampertbrug kwam en de bastions in het Bogas-gebied werden gemaakt. Shyam Khandekar bleef betrokken bij alle ontwikkelingen en plannen. In 2012 kwam er een nieuwe Wensbeeld met een meer faciliterende rol voor de gemeente. Dit wensbeeld is leidend voor de ontwikkelingen van nu.

Gebieden

Voor de verschillende delen van de binnenstad werken we samen met ondernemers, met Domesta, het Centrummanagement Coevorden, met eigenaren van panden en van grond en met investeerders. Voor het station werken we samen met ProRail; elk gebied heeft z’n eigen groep betrokkenen en een eigen plan. De verschillende gebieden zijn:

 • Stationsgebied
 • Markt / Haven
 • Weeshuisweide
 • Centrumstraten
 • Privaat vastgoed
 • Bogas-locatie
 • Kasteel 4 / Citadelpunt (het oude postkantoor)
 • Sallandsestraat

Stationsomgeving

Door de aannemer van het Stationsgebied en winkelstraten (Sallandse Wegenbouw) is een promo filmpje over de werkzaamheden in Coevorden op youtube geplaatst.

Het filmpje voldoet niet aan de digitale toegankelijkheid, hier was ten tijde van de montage nog te weinig aandacht voor.

Geeft wel een mooie impressie van het resultaat van de werkzaamheden in het Stationsgebied en winkelstraten. Volgende week wordt begonnen met het aanbrengen van de beplanting aan de oostzijde, waardoor de werkzaamheden van het Stationsgebied in de afrondende fase zitten.

In de winkelstraten worden eind november de bomen en beplanting aangebracht , zal de Schoolstraat nog heringericht worden en zullen nog dynamische afsluitpalen aangebracht worden. Deze palen werken op het kenteken van de auto’s die de winkelstraten in mogen rijden. Deze werkzaamheden zullen begin 2021 afgerond zijn.

Markt / Haven

Hoe richten we het gebied rond markt en haven in? Willen we meer water? Is het nodig om zoveel parkeerplaatsen te hebben? Onder begeleiding van een ruimtelijk adviesbureau wordt een ruimtelijke visie voor de Markt, Haven en Citadelpunt opgesteld. De ruimtelijke visie geeft inzicht in de maatregelen en veranderingen die nodig zijn op Markt en in de Haven. Gedurende het ontwerpproces voor de visie wordt nauw samengewerkt met de ‘Denktank’. In deze Denktank zitten, mensen die rondom Markt, Haven en Citadelpunt wonen, ondernemers, leden van de jongerenraad en afgevaardigden van maatschappelijke instellingen.

Weeshuisweide

Het idee is om aan de Weeshuisstraat ook ondernemers een plek te geven, bij voorkeur met ‘ambachten’. En wat kan er allemaal op de Weeshuisweide? Iets met theater? Of een dierenpark? Moestuin? Ook hiervoor bedenken we de gewenste invulling samen met ondernemers en inwoners. Hiervoor heeft de gemeente diverse ondersteunende subsidieregelingen.

Centrumstraten/Vastgoed

De centrumstraten zijn bijna klaar met de herinrichting. Het is ontzettend mooi geworden. Er staan best veel winkelpanden leeg. Zou het niet mooi zijn om het winkelgebied wat kleiner te maken zodat alles weer gevuld en gezellig is? En wat kunnen we dan met de andere panden? Wonen? Iets maatschappelijks? Heeft u ideeen mail ons: info@cmcoevorden.nl

Bogas-terrein

De plannen voor het Bogas-terrein stonden jarenlang stil. Sinds Vancouver Vastgoed eigenaar is van de grond, wordt er druk gewerkt aan nieuwe plannen. Vorige week is gestart met archeologisch onderzoek. Dit moet vanwege de historische achtergrond van Coevorden. Als de grond bouwrijp gemaakt is start de bouw van 6 appartementen aan de Bentheimerstraat en snel daarna die van 9 koopwoningen en 10 huurwoningen aan de Oostersingel. De appartementen en koopwoningen zijn nagenoeg verkocht en zijn ongeveer eind 2019 gereed. Aan de Oosterstraat begint Vancouver Vastgoed eind volgend jaar ook met de realisatie van 10 woningen. Wilt u meer weten over de plannen van Vancouver, dan kunt u mailen naar info@vancouvervastgoed.nl.

Sallandsestraat

In de Sallandsestraat kampen we al jaren met een probleem locatie. Mede door steeds wisselende eigenaren kwamen we daar niet verder mee. Er is nu zicht op verbetering en we hopen van harte dat we ook de Sallandsestraat weer tot een aantrekkelijke locatie kunnen maken. We werken met de NH-kerk, Domesta, ondernemers en bewoners aan de herinrichting van de straat en de omgeving rondom de kerk. Inmiddels zijn door Domesta twee winkelpanden in de Sallandsestraat verandert in een ambachtelijke chocolade werkplaats. Interview met Gert van der Kooi, projectleider Centrum Wonen, over de plannen voor de driehoek Sallandsestraat, Kromme Elleboog en Kerkstraat