Bouwen aan Historie

We maken de binnenstad steeds mooier!

 

 

 

Hoe ziet de planning eruit?

·       Fase Friesestraat vanaf Schoolstraat tot Rikkerstraat week 33 t/m 35
·       Fase Friesestraat vanaf Rikkerstraat tot de Markt week 35 t/m 37
·       Fase Kerkstraat week 37 t/m 38
·       Fase Bentheimerstraat van de Markt tot de Tuinstraat week 38 t/m 41
·       Fase Sallandsestraat week 39 t/m 41
·       Fase Bentheimerstraat van de Tuinstraat tot de Oostsingel week 40 t/m 42

Winkels en horeca zijn gewoon bereikbaar
Afhankelijk van waar de aannemer aan het werk is moet u misschien even omlopen.

Heeft u nog vragen?
De aannemer houdt elke woensdag spreekuur van 15.00-16.00 uur aan de Friesestraat 51. Loopt u gerust binnen als u vragen heeft of meer wilt weten over de plannen.

Toekomstvisie Centrum Coevorden

Vanuit de visie ‘Wensbeeld 2001’ is er in de afgelopen vijftien jaar op veel plekken in de binnenstad geïnvesteerd. Desondanks wordt ook Coevorden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen in het consumentengedrag. De detailhandelssector is in een transitiefase en wordt ‘opgeschud’. Winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, de economische vitaliteit en attractiviteit ervan staan onder druk. Dit geldt in het bijzonder voor middelgrote en kleinere centra. In Coevorden komt deze trend onder meer tot uiting in een afnemende niet-dagelijkse koopkrachtbinding en een teruglopend aantal bezoekers.

De gemeente Coevorden en de Stichting Centrummanagement Coevorden hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een ruimtelijke-economische visie en maatregelen voor een toekomstbestendig centrum van Coevorden. Deze Toekomstvisie Centrum is een actualisatie van het ‘wensbeeld’ en biedt het ruimtelijk-functioneel kader voor gezamenlijke uitwerking en uitvoering.

Bekijk hier de Toekomstvisie Centrum Coevorden:  Toekomst visie centrum

Wensbeeld en Masterplan

In 2001 stelde architect Shyam Khandekar een Wensbeeld op voor Coevorden. Een prachtig ontwerp met een echte visie voor de lange termijn. In 2005 kwam er een ‘Masterplan’ met concrete plannen. Hierin stond niet meer alles uit het Wensbeeld; er waren keuzes gemaakt. Ook niet alles uit het ‘Masterplan’ kon uitgevoerd worden. Daarvoor was niet genoeg geld beschikbaar. Er zijn toen keuzes gemaakt: de Weeshuisweide werd aangepakt, de ‘loper’ naar het kasteel kwam, er werd een deel van de kade opgeknapt, de Vlijt, de Pampertbrug kwam en de bastions in het Bogas-gebied werden gemaakt. Shyam Khandekar bleef betrokken bij alle ontwikkelingen en plannen. In 2012 kwam er een nieuwe Wensbeeld met een meer faciliterende rol voor de gemeente. Dit wensbeeld is leidend voor de ontwikkelingen van nu.

Gemeente Coevorden herinrichting centrumstraten

Benieuwd naar de planning en informatie over nieuwe inrichting centrumstraten? Klik dan hier.

Gebieden

Voor de verschillende delen van de binnenstad werken we samen met ondernemers, met Domesta, het Centrummanagement Coevorden, met eigenaren van panden en van grond en met investeerders. Voor het station werken we samen met ProRail; elk gebied heeft z’n eigen groep betrokkenen en een eigen plan. De verschillende gebieden zijn:

 • Stationsgebied
 • Markt / Haven
 • Weeshuisweide
 • Centrumstraten
 • Privaat vastgoed
 • Bogas-locatie
 • Kasteel 4 / Citadelpunt (het oude postkantoor)
 • Sallandsestraat

Stationsomgeving

In het stationsgebied zijn we al volop aan het werk. Er verdwijnen spoorrails die niet meer nodig zijn en er komen meer parkeerplaatsen voor fietsen. Straks zorgt een tunnel voor de doorgang van de ene naar de andere kant. De parkeerplaatsen worden verplaats naar de Holwert kant.

Interview met Willem Jansen, projectmanager van Heijmans, de aannemer die de voet-/fietstunnel in het stationsgebied van Coevorden gaat aanleggen.

Interview met Ruud van Hees, bouwmanager van ProRail over de werkzaamheden aan het spoor

Markt / Haven

Hoe richten we het gebied rond markt en haven in? Willen we meer water? Is het nodig om zoveel parkeerplaatsen te hebben? Onder begeleiding van een ruimtelijk adviesbureau wordt een ruimtelijke visie voor de Markt, Haven en Citadelpunt opgesteld. De ruimtelijke visie geeft inzicht in de maatregelen en veranderingen die nodig zijn op Markt en in de Haven. Gedurende het ontwerpproces voor de visie wordt nauw samengewerkt met de ‘Denktank’. In deze Denktank zitten, mensen die rondom Markt, Haven en Citadelpunt wonen, ondernemers, leden van de jongerenraad en afgevaardigden van maatschappelijke instellingen.

 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Markt, Haven en Citadelpunt Coevorden Voortgang en denkrichtingen (rapport)

 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Markt, Haven en Citadelpunt Coevorden Voortgang en denkrichtingen (bijlage)

 Beeldverslag Markt/Haven Citadelpunt

Weeshuisweide

Het idee is om aan de Weeshuisstraat ook ondernemers een plek te geven, bij voorkeur met ‘ambachten’. En wat kan er allemaal op de Weeshuisweide? Iets met theater? Of een dierenpark? Moestuin? Ook hiervoor bedenken we de gewenste invulling samen met ondernemers en inwoners. Hiervoor heeft de gemeente diverse ondersteunende subsidieregelingen.

Centrumstraten/Vastgoed

Er staan best veel winkelpanden leeg. Zou het niet mooi zijn om het winkelgebied wat kleiner te maken zodat alles weer gevuld en gezellig is? En wat kunnen we dan met de andere panden? Wonen? Iets maatschappelijks? Samen met de ondernemers en eigenaren van de panden maken we plannen om een mooi, gezellig en compact winkelgebied te realiseren.

De plannen voor het Bogas-terrein stonden jarenlang stil. Sinds Vancouver Vastgoed eigenaar is van de grond, wordt er druk gewerkt aan nieuwe plannen. Vorige week is gestart met archeologisch onderzoek. Dit moet vanwege de historische achtergrond van Coevorden. Als de grond bouwrijp gemaakt is start de bouw van 6 appartementen aan de Bentheimerstraat en snel daarna die van 9 koopwoningen en 10 huurwoningen aan de Oostersingel. De appartementen en koopwoningen zijn nagenoeg verkocht en zijn ongeveer eind 2019 gereed. Aan de Oosterstraat begint Vancouver Vastgoed eind volgend jaar ook met de realisatie van 10 woningen. Wilt u meer weten over de plannen van Vancouver, dan kunt u mailen naar info@vancouvervastgoed.nl.

In de Sallandsestraat kampen we al jaren met een probleemlocatie. Mede door steeds wisselende eigenaren kwamen we daar niet verder mee. Er is nu zicht op verbetering en we hopen van harte dat we ook de Sallandsestraat weer tot een aantrekkelijke locatie kunnen maken. We werken met de NH-kerk, Domesta, ondernemers en bewoners aan de herinrichting van de straat en de omgeving rondom de kerk. Inmiddels zijn door Domesta twee winkelpanden in de Sallandsestraat verandert in een ambachtelijke chocolade werkplaats.

Interview met Gert van der Kooi, projectleider Centrum Wonen, over de plannen voor de driehoek Sallandsestraat, Kromme Elleboog en Kerkstraat

Subsidiemogelijkheden binnenstad

Een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied, dat is de toekomstvisie voor het centrum van Coevorden. Vastgoedeigenaren en ondernemers die aan deze ambitie willen bijdragen, kunnen een beroep doen op vier verschillende subsidies, waarbij de helft van de kosten tot een bepaald maximum worden vergoed.

Het ingevulde formulier kun je sturen naar info@coevorden.nl. Mocht je nog vragen hebben over deze subsidieregeling dan kun je contact opnemen met Centrummanager Coevorden via info@cmcoevorden.nl of Ina Dobben (Accountmanager Bedrijven Gemeente Coevorden) i.dobben@coevorden.nl.

Gevelsubsidies

Ben jij vastgoedeigenaar of ondernemer in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten? Ben jij bereid te investeren in de kwaliteit van jouw etalage, voorgevel of entree? Maak gebruik van de gevelsubsidie! De bijdrage voor het laten opstellen van een gevelverbeteringsplan of – ontwerp is maximaal €1.000,-. Voor de investering zelf is dat maximaal €10.000,-

Aanvraagformulier gevelsubsidies

 

Tijdelijke invulling subsidie

Weet jij een leuk concept, dat zorgt voor een tijdelijke invulling van een leegstaand winkelpand? In nauw overleg met eigenaren van leegstaande winkelpanden in het projectgebied kun je hiervoor de subsidie tijdelijke invulling aanvragen: een bijdrage in de projectkosten van maximaal €10.000,-

Aanvraagformulier tjdelijke invulling subsidies

Stimuleringssubsidie

Ben jij een winkelier, daghoreca ondernemer of vervul je een ambacht met publieksfunctie? En wil jij je vestigen in het kernwinkelgebied? Jouw bedrijf uitbreiden? Een tweede vestiging openen? Of een ambacht vestigen aan de Weeshuisweide of Sallandsestraat? Dan maak je kans op de stimuleringssubsidie: een bijdrage tot maximaal €10.000,- voor vestigings- en opstartkosten.
Aanvraagformulier stimuleringssubsidie

 

Transformatie- en planontwikkelingssubsidie

Ben jij pandeigenaar van vastgoed buiten het kernwinkelgebied, binnen de stadsgrenzen van Coevorden, met functie of bestemming detailhandel of daghoreca? En ben je bereid jouw pand te veranderen naar een andere functie? En af te zien van het recht op handhaven van de detailhandelsbestemming? Maak gebruik van de Transformatie- en planontwikkelingssubsidie: een bijdrage van maximaal €5.000,- in het opstellen van het transformatieplan en/of van maximaal €20.000,- in de bouwkosten.

Aanvraagformulier transformatiesubsidie

Wacht even voordat je weg gaat!

Zou je je willen abonneren op onze nieuwsbrief?
 • Nieuwe evenementen
 • Laatste nieuws
 • 1 a 2 x per maand een nieuwsbrief

Holler Box
Abonneer op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws uit Coevorden!
Holler Box
X
X